jump to navigation

“Musuhen aku sak modarmu, rasanono sak jebole cocotmu, ora kenal kowe, aku ra rugi!” Januari 15, 2018

Posted by celekit in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

#Jowo #Modar #Cocot #Quote #Mambu @quotemambu @cakdancuk

Iklan